‘Bewegen loont - zeker voor senioren’

 

Sporten en bewegen is, zeker voor senioren, van groot belang. Het verbetert hun fitheid, vitaliteit en kwaliteit van leven. Maar het is voor senioren niet altijd eenvoudig om een weloverwogen keuze te maken waar ze kunnen gaan sporten en bewegen. Er is veel aanbod, maar dat wordt versnipperd aangeboden en is niet altijd afgestemd op hun wensen en (fysieke) mogelijkheden.

 

Om meer senioren beter voorbereid (weer) aan het sporten en bewegen te krijgen of te houden, is in Venlo een bijzonder samenwerkingsverband ontstaan tussen commerciële en non-profit aanbieders. Initiator SOB Venlo, Samen in Beweging, zeven fitnesscentra en de gemeente Venlo hebben samen het programma ’Bewegen loont - zeker voor senioren’ ontwikkeld.

Een uniek initiatief dat er naar streeft dat meer senioren goed voorbereid en verantwoord gaan sporten en bewegen. Het programma bestaat onder andere uit speciale beweegactiviteiten voor senioren en kortingen voor mensen met een seniorenpas van SOB Venlo. Daarnaast kunnen senioren zich laten testen, zodat ze een beter beeld krijgen van hun fysieke mogelijkheden.

 

Fitnorm Venlo

De samenwerkende partijen hebben de Fitnorm Venlo opgesteld. In 2012 haalde 65,6% van de 55-plussers in de gemeente Venlo de Fitnorm Venlo van één keer per week tenminste 20 minuten zwaar intensief bewegen. Doelstelling van het samenwerkingsverband is om dit percentage te verhogen tot boven de 70%. De verwachting is dat daardoor ook gezondheidswinst zal worden geboekt.

 

De fitnorm Venlo is gebaseerd op een nationale fitnorm die zegt: om een goede conditie van het hartvaatstelsel te bewerkstelligen is het nodig om drie maal per week tenminste 20 minuten intensieve lichaamsbeweging te doen. De lichamelijke activiteiten dienen lang genoeg te duren om bezweet te raken. De fitnorm Venlo verschilt enigszins van de landelijke fitnorm. In plaats van drie maal per week is er bij de fitnorm Venlo gekozen voor één maal per week.

 

De fitnorm Venlo is dus één maal per week

tenminste 20 minuten intensieve lichaamsbeweging.

 

De achterliggende gedachte bij deze keuze is: indien senioren met plezier één maal per week aan de fitnorm Venlo gaan voldoen, zij waarschijnlijk ook gevoeliger zijn om verleid te worden om nog wat meer te gaan sporten of bewegen.

 

Limburgse Olympische Ambitie

Het programma ’Bewegen loont - zeker voor senioren’ sluit aan op de Limburgse Olympische Ambitie die sport en bewegen inzet voor een meer vitale en kansrijkere samenleving.

 

Populariteit sporten voor 55-plussers

In de stadspeiling van 2011 werd aan de respondenten die gesport hebben gevraagd maximaal 3 sporten te noemen, die ze gedurende die periode het meest beoefend hebben. De 10 meest beoefende sporten door 55-plussers staan in de onderstaande tabel opgesomd.

Top 10 meest beoefende sporten

Wandelsport

Fitness conditie

Fietsen

Zwemsport

Tennis

Gymnastiek

Golf

Fitness kracht

Jeu de Boules

Hardlopen/Joggen/Trimmen

Percentage

37,6

28,0

21,5

18,4

11,6

9,0

7,9

7,7

7,4

6,6

Fit- en gezondheidstest voor senioren

In het kader van de beweegcampagne ‘Bewegen Loont – zeker voor senioren’ organiseren de Blerickse fitnesscentra la Vita Sana, Fit Focus en Health en RacketClub in de week van 17 t/m 21 februari 2014 in samenwerking met de gemeente Venlo een fit- en gezondheidstest voor senioren.

 

Alle inwoners van Blerick die voor deze test in aanmerking komen ontvangen uiterlijk eind januari een persoonlijke uitnodiging voor deze test! Eind 2014 organiseert de gemeente Venlo de fit- en gezondheidstest voor de inwoners van Tegelen.

 

De fit- en gezondheidstest duurt ongeveer 60 minuten. De test is bedoeld voor iedereen in de leeftijd tussen 55 en 75 jaar wonende in het stadsdeel Blerick die specifiek op zoek is naar beweegactiviteiten, die aansluiten bij zijn of haar mogelijkheden en interesses.

Speciaal voor u hebben we het sport- en beweegaanbod in de buurt in kaart gebracht, maar u kunt natuurlijk ook een kijkje nemen bij het fitnesscentrum waar u wordt getest!

Mensen die reeds actief bewegen zijn natuurlijk ook van harte welkom.

 

De test bestaat onder andere uit het meten van bloeddruk, BMI en longcapaciteit, en het testen van uithoudingsvermogen, lenigheid, coördinatie en reactiesnelheid. U krijgt na afloop een rapport met de resultaten. De aanwezige sportadviseurs wijzen u graag op de sport- en beweegmogelijkheden in Blerick en omgeving.

 

Deelnemers programma ‘Bewegen loont – zeker voor senioren’

Deelnemers aan het programma zijn SOB Venlo, Health en Racketclub Venlo, Fit Focus, Body Movement, Fit Point, Easyfit, La Vita Sana, BodyStyle Health Centre, Samen in Beweging en de gemeente Venlo. Deze partijen hebben hiervoor op vrijdag 17 januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

 

'We houden niet op met bewegen

omdat we oud worden, we worden oud

omdat we niet meer bewegen'